Uitleg type 3 - type 9

Type 3 verwijst naar leerlingen met gedrags -en emotionele stoornissen. Wij spreken echter van leerlingen met socio-emotionele kwetsbaarheden.

Type 9 verwijst naar leerlingen met autismespectrumstoornis. Wij spreken van leerlingen met autisme. 

In Element richten we ons niet specifiek op leerlingen met type 9, wel op leerlingen met dubbeldiagnose 3-9.

Hiervoor werken we samen met onze collega's De Passer en Atelier B