Sterk in verbinding

secundaire expertiseschool
opleidingsvorm 4 (OV4) type 3 en type 9

Element is een secundaire expertiseschool die opleidingsvorm 4 (OV4) type 3 en type 9 aanbiedt.

Deze opleidingsvorm is een vorm van buitengewoon secundair onderwijs voor leerlingen met een normale tot hoge begaafdheid.
OV4 verwijst naar het behalen van de doelen van het reguliere secundair onderwijs.

Type 3 verwijst naar leerlingen met gedrags -en emotionele stoornissen.
Wij spreken echter van leerlingen met socio-emotionele kwetsbaarheden.

Type 9 verwijst naar leerlingen met autismespectrumstoornis. Wij spreken van leerlingen met autisme. 

Activiteiten
Activiteiten bij Element
Wat valt er binnenkort te beleven?

Kwaliteitsvolle aarde doet groeien

aarde

Woelige wateren zwemmen we samen door

Water

Passie en talent vormen vuur-werk

vuur

Iedereen vliegt zijn veilige vlucht

lucht